Mission Telangana

సహస్ర చండీ మహాయాగం

ఎర్రవెల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు దంపతులు తొలి రోజు సహస్ర చండీ మహాయాగంలో పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *