తెలుగు

More

Featured

Buddhist Relics of 3rd Century UnearthedBuddhist-Moncks-in-Phanigiri-Nalgonda-Dist

For the first time in Telangana, excavators unearthed a relic container from the Mahastupa containing belongings of the chief monk or an important person of Buddhism Read more →

‘Continue NREGS’ appeals KTRktr-kerala

Speaking at the meet of Rural Development Ministers, KTR made an impassioned appeal to continue NREGS Read more →

అతిథిలా వచ్చిపోలేదు!Telangana-History-1947-to-2014

అన్ని సంవత్సరాల లాగా అతిథిలా వచ్చి పోవట్లేదు. మనతోనే నిలిచి ఉంటుంది. మనతో పాటే నడుస్తుంది. తెలంగాణ చరిత్రను రాసుకుంటే.. అది 2014కు ముందు, 2014కు తర్వాత అని రాసుకోవాలి. Read more →