mt_logo

తిరుపతి జర్నలిస్టుల సమైక్య కావరం!

తిరుపతిలో ఏ ఒక్కరో ఇద్దరో తెలంగాణ జర్నలిస్టులు ఉండి ఉంటారు. వారినే ఓర్వలేని మీ సమైక్యత చూస్తే అసహ్యం వేస్తోంది మాకు:

 

ఫొటో: తిరుపతిలో “సమైక్య” జర్నలిస్టులు, తెలంగాణ జర్నలిస్టులను ఉద్దేశించి వేసిన పోస్టర్!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *