mt_logo

BJP To Introduce Private Bill on Telangana

The Bharatiya Janata Party MP Prakash Javadekar will introduce a Private Member’s Bill on Telangana statehood in the Rajya Sabha…